Mobiele surveillance

MOBIELE SURVEILLANCE IS AL RIJDEND EN LOPEND CONTROLES VERRICHTEN OP RISICOVOLLE PLAATSEN EN OBJECTEN. HET DOEL VAN DEZE SURVEILLANCE IS HET TERUGDRINGEN EN VOORKOMEN VAN CRIMINELE ACTIVITEITEN ALS DIEFSTAL EN VERNIELING. DE BEVEILIGERS ONDERSTEUNEN BIJ HET OPENEN EN SLUITEN VAN DE PANDEN EN HET COLLECTIEF BEVEILIGEN VAN DE BEDRIJFSTERREINEN.

Onze surveillanceauto’s rijden ronden langs verschillende objecten en terreinen. Bij een alarmmelding via de meldkamer kunnen zij adequaat reageren op een calamiteit. Hierdoor is de mobiele surveillance een logisch verlengstuk van de alarmcentrale.

Taken van de mobile surveillance: surveilleren op verschillende tijden helpen openen van het object helpen sluiten van het object controleren, door middel van een brand en sluitronde het onderkennen van afwijkende situaties reageren op alarmmeldingen en de verdere afhandeling hiervan rapporteren van gebeurtenissen Voor meer informatie over onze werkwijze en dienstverlening kunt u geheel vrijblijvend informatie opvragen d.m.v. het contact formulier