MISSIE

Mensen werk en daardoor ontwikkelingsmogelijkheden bieden binnen de beveiligingsbranche, zodat zij zo zelfstandig mogelijk en naar vermogen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Meer concreet: passend werk bieden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en waar mogelijk deze personen laten doorstromen naar een reguliere baan binnen 3N Security of elders.